BOKROSEN
Läromedel och lättläst
 

Utgivning i urval

Svenska

Alfabetsboken

 En arbetsbok som tränar bokstäver,
utan krav på läsning.

Lära förlag

Engelska

English Criss-Cross

Ordflätor på tre nivåer med engelska vardagsord.

Sica Läromedel   


Matematik

Enhetsbingo

Ett bingo som tränar växling 
 mellan enheter i längd, vikt och volym.

SICA Läromedel
 

SO/NO

 Helios

 Ett basläromedel i NO för mellanstadiet.

Studentlitteratur

   

 

 Lättläst

Robin Spököga

Ensam i mörkret? och Bus eller godis?
Mysrysare för dem som läser med möda.

Hegas Förlag

Även som "Läsa med" på UR Play